Rekruttering

I dag er vi 14 konsulenter i Elate og vi planlegger å stoppe rekruttering et sted mellom 30 og 40 konsulenter. For oss er det viktig at man kjenner alle i bedriften da vi mener at det er mer givende og forenkler kompetansedeling mellom konsulenter.

Vår prosess er enkel, et første møte der vi diskuterer ønsker og mål med å være konsulent samt en gjennomgang av Elate og verdier vi har i selskapet samt hva som skiller oss fra andre. Flinke personer ønsker å arbeide med andre flinke personer, derfor gjennomfør vi en teknisk dialog istedenfor intervju som skritt nummer to. Når det er avklart og dialogen var givende for begge parter gis tilbud om ansettelse i Elate med tilhørende avtalegjennomgang.

Det haster ikke, det viktige er at det er de riktige personene som begynner i Elate

Kompetanse

Kompetanse er selve kjernen i Elate, derfor legger vi stor vekt i å innhente og bygge kompetanse. Elate legger opp til at kompetanse kan innhentes i flere typer arenaer, kursing, summits, konferanser, problemløsning i gruppe, fagdager etc.

Sosialt

Å ha sosiale aktiviteter er en enklere måte å utbytte erfaringer og lære kjenne hverandre. Derfor har vi flere typer av sosiale aktiviteter i Elate der hensikten er å bli bedre kjent og ha det gøy.

Bygging

Elate jobber i et marked som endrer seg raskt, og derfor må Elate også holde på endringsevnen. Dette gjør vi gjennom det vi kaller bygging. Her jobber vi med å videreutvikle Elate som selskap, og har full åpenhet og mulighet til å være med på å styre Elate i riktig retning.

Org nr. 817 744 982

Cookies i bruk: _ga, _gid, _gat_gtag_UA_* Google. Analytics: IDE, Google Doubleclick